ویولن  بی نظیر اهنگ My Heart Will Go On (تایتانیک) ۰۱:۰۰
اجرای من ادم رویای تو نیستم از اشوان ۰۱:۰۰
اکروباتیک رقاص های کره ای *___* ۰۰:۱۱
۲۳۳ بازدید ۹ ماه پیش
حیوانات هم احساسات  دارن :( ۰۰:۵۸
۵۶۴ بازدید ۹ ماه پیش
ایشون با جارو برقی نصبت نزدیکی دارهo.O ۰۰:۲۴
تابستون ماله ایناس :/ ۰۰:۰۴
۷۴۸ بازدید ۳ سال پیش
تنها شدم از اشوان ۰۴:۱۸
۸,۳۵۰ بازدید ۳ سال پیش
مبین..تفاوت خرید کردن پسرا و دخترا ۰۱:۰۰
۴,۲۶۴ بازدید ۳ سال پیش
تفاوت رقصیدن اونا و ما ۰۰:۳۵
۴,۲۱۱ بازدید ۳ سال پیش
چقد بد مردن:/ ۰۰:۱۱
۲,۱۴۹ بازدید ۳ سال پیش
جییییییغ این عالیه♥_♥ ۰۰:۱۶
۵۸۲ بازدید ۳ سال پیش
دوبله ی فان از سگ :/ ۰۰:۲۱
۱,۵۸۳ بازدید ۳ سال پیش
شان مندس shawn mendes (بیت باکس) ۰۰:۱۳
۱,۰۰۴ بازدید ۳ سال پیش
چالش سطل آب یخ  شان مندس(shawn mendes) ۰۰:۱۲
۱,۸۱۳ بازدید ۳ سال پیش
اجرای mercy از شان مندس (shawm mendes) ۰۴:۱۸
۷,۳۹۰ بازدید ۳ سال پیش
اجرای stitches  شان مندس (shawn mendes) ۰۳:۲۷
۱,۵۲۸ بازدید ۳ سال پیش
shawn mendes...treat you better(شان مندس) ۰۴:۱۶
۱۲,۰۶۸ بازدید ۳ سال پیش
(shawn mendes)حمله ی طرفدارای شان مندس از دیدنش :/ ۰۰:۱۴
مومنت های شان مندس ( funny moment Shawn Mendes) ۰۰:۲۳
۳,۹۸۷ بازدید ۴ سال پیش
اجرای something big ازشان مندس(Shawn Mendes) ۰۲:۲۱
۶,۲۵۶ بازدید ۴ سال پیش
Shawn Mendes ۰۳:۱۶
۷۱۳ بازدید ۴ سال پیش