دکتر رضا دانشمند
دکتر رضا دانشمند

دکتر رضا دانشمند

سوگ کرونا ۰۶:۵۷
۱ ماه پیش
انواع داروهای اعتیاد ۰۲:۳۲
درمان اعتیاد با دارو ۰۱:۵۹
تاریخچه درمان اعتیاد ۰۲:۲۴
دارودرمانی اعتیاد ۰۲:۱۶
اختلال دو قطبی چیه؟ ۰۱:۰۰
چه کسی معتاد است؟ ۰۳:۰۳
عوارض نوروتراپی ۰۲:۲۷
یخ زدن مغز ۰۱:۵۳
سن شروع اعتیاد ۰۲:۳۹
دمانس یا زوال عقل ۰۲:۳۹