دکتر رضا دانشمند
دکتر رضا دانشمند

دکتر رضا دانشمند

همه چیز در مورد اختلال دو قطبی ۱۰:۴۰
۵ بازدید ۳ ساعت پیش
حل مشکلات ارتباطی بین افراد ۰۲:۱۵
۴ بازدید ۳ ساعت پیش
خیانت در روابط زناشویی ۰۶:۰۹
۱۳ بازدید ۳ ساعت پیش
وسواس و اثرات آن در زندگی ۰۴:۴۵
۱۳ بازدید ۳ ساعت پیش
اضطراب کرونا؛ تفاوت اضطراب خوب و بد ۱۱:۲۴
نوروتراپی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ ۰۳:۵۱
یخ زدن مغز ۰۱:۵۳
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
تاثیر شادی بر روی سلامت روان - قسمت دوم ۰۳:۲۳
تاثیر شادی بر روی سلامت روان - قسمت اول ۰۲:۰۰
نقش یکنواختی در گرایش به اعتیاد ۰۱:۴۵
نشانه های مصرف مواد ۰۲:۵۹
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
گپی صمیمانه با نوجوانان ۰۴:۰۰
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
تاثیر مصرف الکل بر روی اختلالات روانی ۰۲:۲۳
سن شروع اعتیاد ۰۲:۳۹
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
مغز خود را بشناسیم - قسمت چهاردهم ۰۱:۴۰
مغز خود را بشناسیم - قسمت سیزدهم ۰۱:۳۱
مغز خود را بشناسیم - قسمت  دوازدهم ۰۱:۵۴
مغز خود را بشناسیم - قسمت یازدهم ۰۱:۴۳
مغز خود را بشناسیم - قسمت دهم ۰۲:۲۰
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
مغز خود را بشناسیم - قسمت نهم ۰۱:۴۵
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
مغز خود را بشناسیم - قسمت هشتم ۰۳:۰۵
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
علائم روانشناسی دیابت ۰۳:۴۳
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
سندروم آشیانه خالی ۰۳:۵۱
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
راهنمای ترک اعتیاد به الکل ۰۱:۴۷
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
اطلاعات داروهای روانپزشکی ۰۳:۵۳
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
دیسلکسیا | نارساخوانی ۰۴:۳۳
۶۸ بازدید ۳ ماه پیش
دمانس یا زوال عقل ۰۲:۳۹
۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
تشخیص اعتیاد از روی ظاهر ۰۱:۲۷
۵۰ بازدید ۳ ماه پیش
تداخلات دارویی ۰۲:۵۶
۴۳ بازدید ۳ ماه پیش
تاثیر ورزش بر روی سلامت روان ۰۲:۵۵
۶۴ بازدید ۳ ماه پیش
بیش فعالی و اعتیاد به الکل ۰۲:۵۹
۴۰ بازدید ۳ ماه پیش
بیش فعالی کودکان ۰۳:۴۷
۵۹ بازدید ۳ ماه پیش
درمان میگرن با بوتاکس ۰۱:۴۵
۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
اهمیت درمان دارویی ADHD  کودکان ۰۴:۳۷
۷۰ بازدید ۳ ماه پیش
افسردگی نقالب دار ۰۳:۳۶
۶۵ بازدید ۳ ماه پیش
اطلاعات دارویی ۰۲:۲۴
۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
اختلال حافظه و تمرکز ۰۵:۰۰
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
اختلال اضطراب جدایی ۰۱:۵۷
۵۲ بازدید ۳ ماه پیش
اثربخشی داروهای روانپزشکی ۰۳:۳۶
۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
اطلاعات دارویی ۰۲:۲۴
۶۱ بازدید ۳ ماه پیش
پیشگیری از خودکشی ۰۳:۲۵
۸۶ بازدید ۳ ماه پیش
تغییرات طبیعی دوران بلوغ ۰۲:۵۸
۶۲ بازدید ۳ ماه پیش
مغز خود را بشناسیم - قسمت هفتم ۰۲:۳۶
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
پیش زمینه های اعتیاد نوجوانان به الکل ۰۳:۲۵
علل اعتیاد به الکل ۰۲:۵۶
۹۲ بازدید ۴ ماه پیش
تغییرات مغز در افسردگی ۰۲:۰۳
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش
درمان افسردگی ۰۲:۱۱
۵۵ بازدید ۴ ماه پیش
افسردگی چیست ۱۰:۴۶
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
دلیل افسردگی ۰۲:۱۱
۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
نشانه های افسردگی ۰۲:۰۰
۷۱ بازدید ۴ ماه پیش
علائم افسردگی ۰۲:۱۹
۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
اختلال افسردگی ۰۲:۱۳
۷۸ بازدید ۴ ماه پیش
ابعاد افسردگی ۰۳:۱۵
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
میگرن ۰۲:۴۹
۸۷ بازدید ۴ ماه پیش