رویال بادی

رویال بادی

آموزش اصولی ددلیفت از مایک ترستون - قسمت دوم ۰۳:۵۹
کلیپ انگیزشی بدنسازی - رویای شما هویت شماست ۰۲:۰۸
آموزش اصولی ددلیفت از مایک ترستون - قسمت اول ۰۳:۲۵
کلیپ انگیزشی بدنسازی - انرژی ۰۲:۴۱
۲,۸۷۰ بازدید ۳ سال پیش
کلیپ انگیزشی بدنسازی - مقصد من ۰۴:۱۴
۱۲,۸۱۶ بازدید ۳ سال پیش
کلیپ انگیزشی ورزشی - طوفان ۰۴:۰۳
۱,۵۹۴ بازدید ۳ سال پیش
آموزش حرکات بدنسازی - آپرایت رو تک دمبل ۰۰:۵۹
آموزش حرکت بدنسازی - جلوبازو لاری معکوس ۰۰:۴۳
کلیپ انگیزشی ورزشی - دلیل من ۰۴:۳۸
۲,۵۸۱ بازدید ۳ سال پیش
آموزش حرکت بدنسازی - شکم بوکسوری ۰۱:۰۲
۱,۹۲۴ بازدید ۳ سال پیش
کلیپ انگیزشی ورزشی - پاداش ۰۳:۵۶
۴۱۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش حرکت بدنسازی هیپ ریز پا صاف (شکم) ۰۰:۲۹
آموزش اصولی استپ آپ از دکتر جیم استوپانی ۰۳:۵۷
کلیپ انگیزشی ورزشی - خِبره شوید ۰۳:۵۶
۸۵۳ بازدید ۳ سال پیش
کلیپ انگیزشی ورزشی -  تلاش، قربانی و نظم ۰۳:۵۸
تمرین کامل پشت از سدیک هدزویک ۰۴:۰۶
۲۳۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش حرکت بدنسازی pull-in با توپ ورزشی (شکم) ۰۰:۵۸
کلیپ انگیزشی ورزشی - شکست را نپذیرید ۰۵:۲۴
کلیپ انگیزشی ورزشی - شکارچی باشید ۰۳:۲۱
۲,۰۴۶ بازدید ۴ سال پیش
کلیپ انگیزشی ورزشی - کار سخت را انجام دهید ۰۲:۱۹