….
….

….

داد میزنم جوونی ۰۲:۳۳
نام‌نام بخوریم ۰۰:۵۹
یک دروغ کوچک ۰۲:۳۷
۲ سال پیش
آلامام ۰۳:۲۹
۲ سال پیش
هنر ارزشی یعنی این xd ۰۱:۳۷
دوست دارم نرو ۰۰:۱۴
عمر صد ساله ۰۰:۴۲
۲ سال پیش
عروس شدم ۰۰:۱۶
۲ سال پیش
قسم به چشمهایت ۰۰:۳۰
آیه ظلمت عشقی ۰۰:۳۳
سقوط محض ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
ظلم یعنی تقدیر ۰۰:۳۸
بخند برام ۰۰:۱۶
۲ سال پیش
... ۰۰:۴۷
۲ سال پیش
دارم از نفس میافتم ۰۰:۵۹
حوالی توام ۰۰:۵۹
۲ سال پیش
حرف مردم ۰۰:۲۰
۲ سال پیش
رفیق بی تو ۰۰:۳۰
۲ سال پیش
یار قدیمی ۰۰:۵۶
۲ سال پیش
یه نخ سیگار لدفن -) ۰۰:۵۹
مو پریشان توام ۰۰:۱۴
عمو گنگعلی ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
مغرور جذاب ۰۰:۰۸
۲ سال پیش
پناه بر خدا ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
بستن دهان مردم ۰۰:۴۸
مرد باید زن ذلیل باشه ۰۰:۵۴
طوطی ماهی آب شور ۰۰:۱۰
عشق حرمت دارد ۰۰:۵۵
خوراک اسلام ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
مزاحم تلفنی تصفیه آب ۰۴:۲۶
پیرزن ناقلا ۰۰:۴۵
۲ سال پیش
من بی تو بودم ۰۰:۴۷
۲ سال پیش
عادت به تنهایی کردم ۰۰:۴۳
سلامتی من و تو ۰۰:۴۶
عکس لختیمو پخش نکنید ۰۰:۱۴
از دست تو میرم ۰۰:۵۸
ساده دل طنز شیرین ۰۰:۲۹