أفوض أمری إلی الله
أفوض أمری إلی الله

أفوض أمری إلی الله

رحم کنیم تا بهمون رحم کنن ۰۴:۵۴
۲۲ بازدید ۵ ساعت پیش
یه دونه ر داره ۰۰:۱۵
۱۰ بازدید ۵ ساعت پیش
حاجی گنگی ۰۰:۱۹
۱۴ بازدید ۵ ساعت پیش
پدر پنج قلوها ۰۱:۰۰
۵۵ بازدید ۱۲ ساعت پیش
جذابیت کراش آلود من ۰۰:۱۵
۴۴ بازدید ۱۲ ساعت پیش
مقام خریت در اسلام ۰۲:۲۶
۲۱ بازدید ۱۲ ساعت پیش
انرژی مثبت ۰۰:۵۱
۲۵ بازدید ۱۲ ساعت پیش
دل نبند د لعنتی ۰۰:۲۱
۴۸ بازدید ۱۳ ساعت پیش
یا حسین شکستم ۰۰:۵۶
۱۹ بازدید دیروز
شرمنده ام آقای ما ۰۱:۰۰
۲۴ بازدید دیروز
خدایا غلط کردم ۰۱:۰۰
۲۰ بازدید دیروز
عشق پیری بعد مرگ : d ۰۰:۳۹
۲۲ بازدید دیروز
نام دیگر گیلاس ۰۰:۲۲
۲۵ بازدید دیروز
بخشش از نگاه استوری ۰۰:۴۸
۳۲ بازدید دیروز
طنز ماه رمضون ریوندی ۰۰:۵۷
۶۵ بازدید ۲ روز پیش
دخترم در زمانه احمقها ۰۱:۳۶
۲۸ بازدید ۲ روز پیش
مجنون الحسین ۰۰:۵۹
۳۳ بازدید ۳ روز پیش
رجز خوانی زیبا ۰۰:۵۳
۲۸ بازدید ۳ روز پیش
بازی رسانه ای علیه بیانات رهبری ۰۳:۵۳
طنز احمدی نژاد ۰۰:۳۰
۹۱ بازدید ۳ روز پیش
کربلایی یا بهشتی ۰۲:۰۰
۵۱ بازدید ۳ روز پیش
الله اکبر ۰۵:۴۴
۵۴ بازدید ۳ روز پیش