سجاد شهرکی

سجاد شهرکی

جلسه 4 کاربرد رایانه-آموزش word--office ۵۳:۲۸
جلسه سوم- ۱۰:۵۷
۷۹ بازدید ۷ ماه پیش
جلسه6-بخش اول  13/3/1399 تاریخ سه شنبه ۱:۰۰:۰۲
۱۳۳ بازدید ۷ ماه پیش
طراحی آرم شبکه یک صدا و سیما -تمرین جلسه 4 ۰۱:۳۲