سجاد شهرکی

سجاد شهرکی

جلسه 4 کاربرد رایانه-آموزش word--office ۵۳:۲۸
جلسه سوم- ۱۰:۵۷
۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
جلسه6-بخش اول  13/3/1399 تاریخ سه شنبه ۱:۰۰:۰۲
۱۱۵ بازدید ۴ ماه پیش