مرکز جامع ارزیابی شنوایی و تعادل البرز

مرکز جامع ارزیابی شنوایی و تعادل البرز

تعریف شنوایی شناس ۰۲:۲۱
علائم وزوز گوش ۰۲:۲۵
ارزیابی وزوز گوش ۰۱:۳۶
درمان رفتار شناختی CBT ۰۲:۱۰
تست ABR در کودکان ۰۳:۵۸
سیگار و کاهش شنوایی ۰۲:۲۶
دیابت و سرگیجه ۰۳:۳۲
صدا درمانی ۰۳:۰۵
۷ ماه پیش
دیابت و کم شنوایی ۰۰:۵۷
سرگیجه و کم خونی ۰۲:۴۷
دلایل کاهش شنوایی ۰۳:۴۳
سرگیجه و قاعدگی ۰۳:۵۰
من هم وزوز گوش دارم ۰۴:۴۲
انواع کم شنوایی ۰۱:۰۶
سرگیجه گردنی ۰۲:۵۵
۲ سال پیش
نحوه کار کردن سمعک ۰۱:۴۶