معجزه یک دقیقه ای ۰۳:۳۲
۲۹۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
کسب و کار موفق با آنتونی رابینز ۰۶:۴۱
۲۱۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
تکنیک ای اف تی و جذب ثروت ۱۲:۳۶
۳,۱۵۳ بازدید ۱۲ ماه پیش
دوست داشتن خودتون با ای اف تی ۰۷:۱۵
۱,۰۷۷ بازدید ۱۲ ماه پیش
درمان MS با روش ضربه تراپی EFT ۰۱:۳۰
۲۹۷ بازدید پارسال
کاربردهای ای اف تی ۰۱:۲۹
۴۳۵ بازدید پارسال
خودت را به شادمانی ذاتی ات متصل کن ۰۷:۳۵
آمپول اعتماد به نفس ۰۴:۵۵
۱۴۲ بازدید پارسال
گفتگو با میلیونرها ۰۱:۱۷
۱۰۲ بازدید پارسال
انگیزه داشتن برای بهتر شدن ۰۲:۵۵
۱۵۲ بازدید پارسال
افکار بسته ذهنی ما انسان ها ۰۲:۳۰
۱۱۲ بازدید پارسال
نکته ای بسیار اساسی و آسان از NLP ۱۲:۲۹
مسیر موفقیت فراز و نشیب زیادی دارد ! ۰۱:۲۵
برای موفقیت، چند بار تلاش می کنید ؟ ۰۱:۰۴
یادگرفتن ها در زندگی – جان گرین ۰۲:۲۲
آرزوی تو دستور توست ! ۰۲:۴۵
۲۴۸ بازدید پارسال
مجموعه گفتگو با میلیونرها ۰۱:۰۰
۱۳۰ بازدید پارسال
سمینار پیروزی و موفقیت “جان وودن” ۰۲:۱۳
گفتگو با میلیونرها ۰۱:۲۱
۱۳۸ بازدید پارسال
هشت راز موفقیت ریچارد سنت جان ۰۱:۱۱
۱۱۴ بازدید پارسال
پیروزی و موفقیت “جان وودن” ۰۶:۳۹
۹۷ بازدید پارسال
شفای زندگی لوییز هی ۰۴:۱۲
۳۶۱ بازدید پارسال
راز موفقیت در تعیین اهداف – جان دوئر ۱۱:۳۴
دیکر زمان تان بیهوده تلف نمی شود ۰۰:۵۹
راز شاد زیستن ۰۰:۲۳
۱۴۱ بازدید پارسال
رهایی از فقر ۰۰:۲۷
۷۴ بازدید پارسال
تشکر از خرید شما ۰۰:۲۴
۵۷ بازدید پارسال
تخفیف یلدایی ۰۰:۵۶
۸۴ بازدید پارسال
گفتگو با میلیونرها ۰۰:۵۹
۸۶ بازدید پارسال
تخفیف یلدایی و 3 گیگ اینترنت رایگان ۰۱:۱۴