شرکت صنعت سازان نام آور

شرکت صنعت سازان نام آور

دستگاه های بسته بندی ۰۱:۰۰
۵۷۳ بازدید پارسال
دستگاه بسته بندی پودری ۰۱:۰۰
۱۸۳ بازدید پارسال
دستگاه قند خردکن چهل و دو تیغ ۰۱:۰۰
۱,۱۰۳ بازدید پارسال
دستگاه بسته بندی تی بگ ۰۱:۰۰
۳۵۹ بازدید پارسال
دستگاه بسته بندی چهار توزین ۰۱:۰۰
۳۴۸ بازدید پارسال
دستگاه تفت و بودادن پسته و بادام و تخمه ۰۱:۰۹
دستگاه بسته بندی پودری آرد و ادویه ۰۲:۰۷
دستگاه نوار نقاله دستچین ۰۰:۱۷
۱۱۵ بازدید ۲ سال پیش
خط خلال کن پسته ۰۱:۰۱
۵۰۳ بازدید ۲ سال پیش
خط کامل پاک کردن و بسته بندی حبوبات ۰۰:۲۲
دستگاه بسته بندی دوتوزین ۰۰:۱۱
۸۸ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار ۰۱:۰۰
۲۲۰ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی خشکبار ۰۰:۲۱
۱۹۴ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی حبوبات ۰۰:۱۶
۱۷۶ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه اسلایسر ۰۰:۱۴
۱۲۵ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی ساشه تک نفره رستورانی ۰۰:۲۲
دستگاه رطوبت گیر و خشک کن آجیل ۰۰:۴۳
۴۱۵ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی زغال ۰۰:۲۷
۲۲۳ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی تی بگ دمنوش ۰۰:۳۹
۱۹۷ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه پولیش حبوبات ۰۰:۳۳
۲۰۰ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی چای کیسه ای ۰۰:۳۱
۱۸۶ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه شرینک پک ۰۰:۱۰
۵۷ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه خردکن شکلات ۰۰:۱۴
۱۵۸ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی پیلوپک ۰۰:۳۱
۷۸ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه قوطی پرکن ادویه جات ۰۰:۵۲
۱۳۵ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه دیگ دراژه ۰۰:۲۱
۱۱۱ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی پودری ادویه جات و آرد ۰۱:۴۵
دستگاه بسته بندی چهارتوزین ۰۰:۳۴
۱۲۲ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه شستشو سبزی ۰۰:۳۵
۲۸۶ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه خرد کن قند 42 و 44 تیغ ۰۰:۲۸
۱,۵۱۰ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه خلال کن بادام و پسته ۰۰:۲۳
۲,۸۷۴ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه خرد کن قند نیمه اتوماتیک ۰۱:۳۱
۷,۶۸۱ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه بسته بندی چهارتوزین ۰۱:۰۳
۱,۳۰۲ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه قندخردکن اتوماتیک ۰۱:۱۴
۱۸,۶۷۶ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه نوا رنقاله دستچین حبوبات و خشکبار ۰۰:۲۳
دستگاه سیل کن ظروف ۰۰:۳۶
۷۵۳ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه شورکاری پسته و تخمه ۰۰:۵۱
۱,۶۱۰ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه بسته بندی حجمی نمک و شکر ۰۰:۴۷
۶۶۳ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه شرینک پک ۰۰:۴۶
۱۹۲ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه کیسه پرکن ۰۰:۳۱
۳۲۲ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه آسیاب ۰۰:۲۶
۳۴۵ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه پوست کن جو و گندم ۰۰:۴۰
۳,۵۳۴ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه بسته بندی پودری ادویه جات و آرد ۰۰:۴۵
دستگاه قندخردکن 42 و 44 تیغ ۰۲:۲۲
۴,۸۱۳ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه بوجاری حبوبات ۰۱:۰۷
۴,۲۱۶ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه بسته بندی چهار توزین حبوبات و خشکبار ۰۰:۵۱
دستگاه بسته بندی چای کیسه ای تی بگ ۰۰:۵۳