شرکت صنعت سازان نام آور

شرکت صنعت سازان نام آور

دستگاه های بسته بندی ۰۱:۰۰
خط خلال کن پسته ۰۱:۰۱
دستگاه اسلایسر ۰۰:۱۴
دستگاه پولیش حبوبات ۰۰:۳۳
دستگاه شرینک پک ۰۰:۱۰
دستگاه خردکن شکلات ۰۰:۱۴
دستگاه دیگ دراژه ۰۰:۲۱
دستگاه شستشو سبزی ۰۰:۳۵
دستگاه سیل کن ظروف ۰۰:۳۶
دستگاه شرینک پک ۰۰:۴۶
دستگاه کیسه پرکن ۰۰:۳۱
دستگاه آسیاب ۰۰:۲۶
۵ سال پیش
دستگاه بوجاری حبوبات ۰۱:۰۷