صنایع فایل

صنایع فایل

آموزش طراحی پس زمینه حرفه ای ۲۵:۰۶
۱,۶۶۴ بازدید ۲ سال پیش
طراحی کارت ویزیت حرفه ای ۳۹:۵۹
۱,۸۵۴ بازدید ۲ سال پیش
ساخت کارت ویزیت ۲۳:۳۳
۴۲۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش طراحی رزومه حرفه ای ۳۰:۲۴
۸۹۳ بازدید ۲ سال پیش