مجله علم روز

کانال تایید شده مجله علم روز

فرود بر سیاره زحل ۰۶:۲۲
تابش هاوکینگ چیست؟ ۱۲:۱۱
جهان هولوگرافی ۱۴:۴۴
مسأله‌ی علمی آگاهی ۰۵:۳۹
جریان تاریک چیست؟ ۰۹:۵۹
بیگ بنگ در کجا رخ داد؟ ۰۹:۰۶
قضیه ناتمامیت گودل ۰۵:۲۵
آیا نور ذره است یا موج؟ ۰۴:۲۲
تاریخچه پیدایش کیهان ۱۰:۳۸
ماده تاریک چیست؟ ۰۴:۱۰
نخستین سه دقیقه آفرینش ۱۷:۲۴
انرژی تاریک چیست؟ ۰۴:۰۸
نمایش انبساط کیهانی ۰۱:۱۷
فرود بر روی خورشید ۰۵:۵۹
معادله خدا ۰۵:۴۱
۱۱ ماه پیش