سه رخ

سه رخ

آموزش طراحی ناخن ۰۱:۰۰
ماسک مو ۰۱:۰۰
۴ سال پیش
آموزش بافت مو ۰۰:۵۵
آموزش شینیون عروس ۰۰:۲۹
آموزش کانتورینگ صورت ۰۰:۳۹
آموزش طراحی شیک ناخن ۰۰:۵۱
آموزش بافت مو ۰۱:۰۰
آموزش خود آرایی ۰۰:۵۵
آموزش آرایش صورت ۰۰:۴۲
آموزش شینیون مو ۰۰:۵۹
مدل شینیون مو ۰۰:۱۶
آموزش دیزاین ناخن ۰۰:۲۷
آموزش طراحی ناخن ۰۰:۱۷
آموزش شینیون مو ۰۱:۰۰
شینیون موی کوتاه ۰۱:۰۰