کانال شخصی سید ابوالفضل موسوی
کانال شخصی سید ابوالفضل موسوی

کانال شخصی سید ابوالفضل موسوی

یاسید الرسل الکرام ❤️ ۰۰:۴۳
رضا شفیعی جم نقش مگس ۰۰:۲۴
تنش میان آمریکا و چین ۰۶:۳۴
سرگذشت داریوش بزرگ ۱۴:۱۹
کوروش بزرگ ۰۰:۵۷
۳ روز پیش
وصیت نامه کوروش کبیر ۰۳:۱۴