شهر سخت افزار

کانال تایید شده شهر سخت افزار

اولین تریلر رسمی FIFA 22 ۰۱:۴۰
ظاهر ویندوز 11 ۱۴:۲۳
تیزر معرفی The Outer Worlds 2 ۰۱:۳۸