شکوه شیخی پور

شکوه شیخی پور

پیر چشمی چیست ۰۲:۱۲
بیماری لکوکوریا ۰۷:۰۴
سرم مانیتول ۰۶:۵۷
۵ سال پیش
قطره تیمولول ۰۳:۱۵
۵ سال پیش
آب مروارید | کاتاراکت ۰۴:۰۴
جوانسازی اطراف چشم ۰۴:۳۸
سوختگی شیمیایی چشم ۱۲:۲۵
انسداد مجرای اشکی ۰۴:۰۳
عفونت ویروسی چشم ۱۲:۵۳
لیزیک چشم ۰۶:۱۹
۶ سال پیش
ناخنک ۱۱:۰۶
۶ سال پیش
برنامه اینترنتی چشمک ۰۱:۱۲