شکوه شیخی پور

شکوه شیخی پور

پیر چشمی چیست ۰۲:۱۲
بیماری لکوکوریا ۰۷:۰۵
سرم مانیتول ۰۶:۵۷
۴ سال پیش
قطره تیمولول ۰۳:۱۵
۴ سال پیش
آب مروارید | کاتاراکت ۰۴:۰۵
جوانسازی اطراف چشم ۰۴:۳۹
سوختگی شیمیایی چشم ۱۲:۲۵
انسداد مجرای اشکی ۰۴:۰۴
عفونت ویروسی چشم ۱۲:۵۴
لیزیک چشم ۰۶:۱۹
۴ سال پیش
ناخنک ۱۱:۰۶
۴ سال پیش
برنامه اینترنتی چشمک ۰۱:۱۲