شکوه شیخی پور

شکوه شیخی پور

پیر چشمی چیست ۰۲:۱۲
۲۲۴ بازدید ۳ سال پیش
بیماری لکوکوریا ۰۷:۰۵
۲۶۱ بازدید ۳ سال پیش
5 ابزار کاربردی در چشم پزشکی ۰۴:۴۰
۲۹۲ بازدید ۳ سال پیش
شکوه شیخی پور ، مدرس اسکراب نرس چشم پزشکی ۰۰:۴۳
استانداردهای ریکاوری ۱۰:۳۳
۱۷۷ بازدید ۳ سال پیش
سرم مانیتول ۰۶:۵۷
۷۲ بازدید ۳ سال پیش
قطره تیمولول ۰۳:۱۵
۲۱۸ بازدید ۳ سال پیش
توصیه ها و اقدامات بعد عمل لیزر ۰۵:۵۲
۳۲۵ بازدید ۳ سال پیش
جوانسازی اطراف چشم ( برنامه رادیویی ) ۳۰:۰۳
توصیه ها و اقدامات قبل از عمل لیزر ۰۵:۲۶
۱,۳۹۴ بازدید ۳ سال پیش
انحراف چشم ( استرابیسم ) ۰۸:۰۸
۱,۷۷۸ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش سوم ) ۰۲:۰۸
۱۱۷ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش دوم ) ۰۲:۴۵
۱۰۴ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش اول ) ۰۲:۲۲
۱۶۱ بازدید ۳ سال پیش
آب مروارید | کاتاراکت ۰۴:۰۵
۸۸ بازدید ۳ سال پیش
اقدامات اولیه در آسیب هاب چشمی ۰۴:۲۳
۶۷ بازدید ۳ سال پیش
ساختار چشم | آناتومی چشم ۰۴:۵۲
۳۶۰ بازدید ۳ سال پیش
رادیو چشم یار را بشناسیم ۰۳:۰۶
۷۴ بازدید ۳ سال پیش
جوانسازی اطراف چشم ۰۴:۳۹
۲۸۷ بازدید ۳ سال پیش
علل قرمزی ، سوزش ، خارش و ترشح چشمی ۰۳:۰۲
سوختگی شیمیایی چشم ۱۲:۲۵
۱۱۴ بازدید ۳ سال پیش
زمان جراحی بیماری آب مروارید ۰۵:۳۵
۳۲۷ بازدید ۳ سال پیش
انسداد مجرای اشکی ۰۴:۰۴
۸۲۹ بازدید ۳ سال پیش
بیماری آب مروارید و انواع آن ۰۲:۲۹
۱۷۳ بازدید ۳ سال پیش
عفونت ویروسی چشم ۱۲:۵۴
۱,۰۶۹ بازدید ۳ سال پیش
افتادگی پلک ( بلفاروپتوز ) ۰۴:۵۷
۱۳,۷۵۴ بازدید ۳ سال پیش
لیزیک چشم ۰۶:۱۹
۲,۹۸۱ بازدید ۳ سال پیش
ناخنک ۱۱:۰۶
۵,۰۲۷ بازدید ۳ سال پیش
درمان رتینوپاتی نوزادان نارس ۰۶:۰۲
۳۳۵ بازدید ۳ سال پیش
رتینوپاتی نوزادان نارس ۰۵:۲۹
۷۴۴ بازدید ۳ سال پیش
قوز قرنیه یا کراتوکونوس ۰۵:۳۷
۴۶۶ بازدید ۳ سال پیش
برنامه اینترنتی چشمک ۰۱:۱۲
۱۶۳ بازدید ۳ سال پیش