شکوه شیخی پور

شکوه شیخی پور

پیر چشمی چیست ۰۲:۱۲
۲۲۵ بازدید ۳ سال پیش
بیماری لکوکوریا ۰۷:۰۵
۲۶۷ بازدید ۳ سال پیش
5 ابزار کاربردی در چشم پزشکی ۰۴:۴۰
۲۹۷ بازدید ۳ سال پیش
شکوه شیخی پور ، مدرس اسکراب نرس چشم پزشکی ۰۰:۴۳
استانداردهای ریکاوری ۱۰:۳۳
۱۸۰ بازدید ۳ سال پیش
سرم مانیتول ۰۶:۵۷
۷۷ بازدید ۳ سال پیش
قطره تیمولول ۰۳:۱۵
۲۳۰ بازدید ۳ سال پیش
توصیه ها و اقدامات بعد عمل لیزر ۰۵:۵۲
۳۳۶ بازدید ۳ سال پیش
جوانسازی اطراف چشم ( برنامه رادیویی ) ۳۰:۰۳
توصیه ها و اقدامات قبل از عمل لیزر ۰۵:۲۶
۱,۴۷۹ بازدید ۳ سال پیش
انحراف چشم ( استرابیسم ) ۰۸:۰۸
۱,۸۶۸ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش سوم ) ۰۲:۰۸
۱۱۹ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش دوم ) ۰۲:۴۵
۱۰۷ بازدید ۳ سال پیش
آب سیاه | گلوکوم ( بخش اول ) ۰۲:۲۲
۱۶۳ بازدید ۳ سال پیش
آب مروارید | کاتاراکت ۰۴:۰۵
۸۹ بازدید ۳ سال پیش
اقدامات اولیه در آسیب هاب چشمی ۰۴:۲۳
۶۹ بازدید ۳ سال پیش
ساختار چشم | آناتومی چشم ۰۴:۵۲
۳۶۲ بازدید ۳ سال پیش
رادیو چشم یار را بشناسیم ۰۳:۰۶
۷۵ بازدید ۳ سال پیش
جوانسازی اطراف چشم ۰۴:۳۹
۲۹۰ بازدید ۳ سال پیش
علل قرمزی ، سوزش ، خارش و ترشح چشمی ۰۳:۰۲
سوختگی شیمیایی چشم ۱۲:۲۵
۱۱۸ بازدید ۳ سال پیش
زمان جراحی بیماری آب مروارید ۰۵:۳۵
۳۲۹ بازدید ۳ سال پیش
انسداد مجرای اشکی ۰۴:۰۴
۸۴۷ بازدید ۳ سال پیش
بیماری آب مروارید و انواع آن ۰۲:۲۹
۲۱۰ بازدید ۳ سال پیش
عفونت ویروسی چشم ۱۲:۵۴
۱,۰۷۳ بازدید ۳ سال پیش
افتادگی پلک ( بلفاروپتوز ) ۰۴:۵۷
۱۳,۸۴۵ بازدید ۳ سال پیش
لیزیک چشم ۰۶:۱۹
۳,۰۴۱ بازدید ۳ سال پیش
ناخنک ۱۱:۰۶
۵,۰۹۱ بازدید ۳ سال پیش
درمان رتینوپاتی نوزادان نارس ۰۶:۰۲
۳۳۸ بازدید ۳ سال پیش
رتینوپاتی نوزادان نارس ۰۵:۲۹
۷۴۸ بازدید ۳ سال پیش
قوز قرنیه یا کراتوکونوس ۰۵:۳۷
۴۷۵ بازدید ۳ سال پیش
برنامه اینترنتی چشمک ۰۱:۱۲
۱۶۳ بازدید ۳ سال پیش