کوران یوکی(بقیه ی شخصیتام داخل کانالمه... )

کوران یوکی(بقیه ی شخصیتام داخل کانالمه... )

شخصیتم برای خاندان F.K.S. ۰۰:۰۶
۷۴ بازدید ۳ سال پیش
بچه این دوستمون رو دنبال کنید لطفا. ۰۰:۰۳
بیوگرافی یوکی ساکاماکی تغییر یافته. ۰۰:۰۷
شخصیتم یوکی ساکاماکی. ۰۰:۰۰
۶۷ بازدید ۳ سال پیش
بچه ها لایکا داره کم میشه توضیحات. ۰۰:۰۳
شخصیت جدیدم لی لی.( نامزد داره) ۰۰:۱۰
۱۹۷ بازدید ۳ سال پیش
غزاله بیا کارت دارم. ۰۰:۰۳
۸۶ بازدید ۳ سال پیش
بهترینم. ۰۰:۰۸
۴۵۳ بازدید ۳ سال پیش
دوست دارم ... ۰۰:۰۸
۱۲۸ بازدید ۳ سال پیش
عشق واقعی. ۰۰:۰۸
۱۷۲ بازدید ۳ سال پیش
کسی جراتش رو نداره. ۰۰:۰۸
۶۳ بازدید ۳ سال پیش
راست میگه. ۰۰:۰۸
۴۱ بازدید ۳ سال پیش
عزیزم چه نازه. ۰۰:۰۸
۱۲۱ بازدید ۳ سال پیش
هیچوقت درست نمیشن. ۰۰:۰۸
۶۸ بازدید ۳ سال پیش
بهترین دوست. ۰۰:۰۸
۱۸۰ بازدید ۳ سال پیش
حق میگه. ۰۰:۰۸
۱۸۱ بازدید ۳ سال پیش
موافقم. ۰۰:۰۸
۱۳۲ بازدید ۳ سال پیش
واقعا اون دوست خوبه. ۰۰:۰۸
۴۷ بازدید ۳ سال پیش
راست میگه. ۰۰:۰۸
۷۵ بازدید ۳ سال پیش
کیا موافقن با این حرف زیبا. ۰۰:۰۸
۴۰ بازدید ۳ سال پیش
خوشبختی واقعی. ۰۰:۰۸
۵۵ بازدید ۳ سال پیش
کاش خانه ها چوب باقی میماند. ۰۰:۰۸
۲۳ بازدید ۳ سال پیش
خخخخخخخ اونایی که اینطورین دستا بالا. ۰۰:۰۳
خخخخخخخخخخخخخخخخ وای عزیزم. ۰۰:۰۳
۳۰ بازدید ۳ سال پیش
یا ابوفضل خخخخخخخخخخخ. ۰۰:۰۳
۲۷ بازدید ۳ سال پیش
خخخخخخ وای چطور جا شدن. ۰۰:۰۳
۱۵ بازدید ۳ سال پیش
خخخخخخخخ حقیقت معلوم شد خخخخخخ. ۰۰:۰۳
راست میگه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ. ۰۰:۰۳
خخخخخخخخخخ ۰۰:۰۳
۱۴ بازدید ۳ سال پیش
حقیقت کاملا واقعی. ۰۰:۰۳
۴۴ بازدید ۳ سال پیش
سلاممممممممم خوب شروع شد توضیحات. ۰۰:۰۳
شخصیت من در خاندان gamer. ۰۰:۰۶
۵۶ بازدید ۳ سال پیش
سلام بچه ببخشید نبودم حالم خوب نبود. ۰۰:۰۳
بچه ها من خاله شدمممممممم هوراااااااا. ۰۰:۰۳
واینه بچه ها سیاوش رفته تو کما. :'( ۰۰:۰۳
بچه ها تو رو خدا واسش دعا کنید. ۰۰:۰۳
۲۴ بازدید ۳ سال پیش
سلام بچه ها اومدم خونه. ۰۰:۰۳
۱۵ بازدید ۳ سال پیش
بچه یه موضوع جالب خخخخخخخ. ۰۰:۰۳
۱۴ بازدید ۳ سال پیش
میگم من باهاتون قهر کنم نه? :'( ۰۰:۰۳
۳۳ بازدید ۳ سال پیش