آموزشگاه  موسیقی سرنا

آموزشگاه موسیقی سرنا

دو نوازی نی تنظیم مصطفی موسوی ۰۰:۵۷
۷۵ بازدید ۳ ماه پیش
بهترین استاد دف در کرج ۰۰:۵۰
۴۳ بازدید ۵ ماه پیش
آهنگ ای یار من ۰۶:۲۴
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
گروه نوجوانان سرنا ۰۱:۲۸
۱۱۳ بازدید پارسال
گروه آواز بانوان آکادمی سرنا کرج ۰۰:۵۷
گروه گیتار آموزشگاه سرنا ۰۱:۰۶
۴۶ بازدید پارسال
موسیقی کودک در کرج ۰۰:۲۲
۹۱ بازدید پارسال
تکنوازی ساکسیفون ۰۱:۰۰
۱۴۲ بازدید پارسال
تمرین آواز  هنرجویان آکادمی سرنا ۰۰:۵۷
تمرین گیتار هنرجویان ۰۱:۰۰
۵۷ بازدید پارسال
کنسرت هنرجویی ۰۱:۰۰
۸۰ بازدید پارسال
کنسرت دو نوازی سنتور ۰۰:۵۹
۱۵۰ بازدید پارسال
تمرین گروهی هنرجویان موسیقی ۰۱:۰۰
۱۱۲ بازدید پارسال
اجرا موسیقی محلی سرنا ۰۱:۰۰
۹۵ بازدید پارسال