آموزشگاه  موسیقی سرنا

آموزشگاه موسیقی سرنا

دو نوازی نی تنظیم مصطفی موسوی ۰۰:۵۷
۹۰ بازدید ۴ ماه پیش
بهترین استاد دف در کرج ۰۰:۵۰
۴۹ بازدید ۶ ماه پیش
آهنگ ای یار من ۰۶:۲۴
۱۰۷ بازدید ۶ ماه پیش
گروه نوجوانان سرنا ۰۱:۲۸
۱۱۶ بازدید پارسال
گروه آواز بانوان آکادمی سرنا کرج ۰۰:۵۷
گروه گیتار آموزشگاه سرنا ۰۱:۰۶
۵۰ بازدید پارسال
موسیقی کودک در کرج ۰۰:۲۲
۹۲ بازدید پارسال
تکنوازی ساکسیفون ۰۱:۰۰
۱۴۸ بازدید پارسال
تمرین آواز  هنرجویان آکادمی سرنا ۰۰:۵۷
تمرین گیتار هنرجویان ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید پارسال
کنسرت هنرجویی ۰۱:۰۰
۸۱ بازدید پارسال
کنسرت دو نوازی سنتور ۰۰:۵۹
۱۵۳ بازدید پارسال
تمرین گروهی هنرجویان موسیقی ۰۱:۰۰
۱۱۲ بازدید پارسال
اجرا موسیقی محلی سرنا ۰۱:۰۰
۹۸ بازدید ۲ سال پیش