پریسا کبیری مدیر استودیو طنین ماندگار
پریسا کبیری مدیر استودیو طنین ماندگار

پریسا کبیری مدیر استودیو طنین ماندگار

پینوکیو ۰۱:۲۱
۱۶ روز پیش
آموزش ۰۰:۰۵
۲۴ روز پیش
هیولای دریا ۰۱:۰۱
۱ ماه پیش
مینیون ها ۰۲:۰۴
۱ ماه پیش
فیلم دکتر استرنج دو ۰۰:۳۴
واکسن فایزر ۰۱:۲۵
فن بیان و دوبله ۰۰:۲۶
فن بیان و دوبله ۰۰:۵۰
آموزش گویندگی ۰۰:۴۴
مادربزرگ ۰۱:۳۴
پارسال
a lone (تنها) ۰۲:۲۳
پارسال
Legacy.Of.Lies ۰۱:۱۷
پارسال
شکارچی ۰۱:۴۵
پارسال
فیلم نا متعادل ۰۲:۳۳
فیلم دربان ۰۲:۰۴
فیلم دربان ۰۱:۳۲
تیزر تبلیغانتی ۰۱:۲۳
تبلیغات ۰۰:۵۹
پارسال
تبلیغات ۰۰:۱۱
۲ سال پیش
foxtrot6 ۰۰:۴۶
۲ سال پیش
انیمیشن چیکو بن بن ۰۰:۳۶
فیلم foxtrot 6 ۰۰:۵۲
۲ سال پیش
انیمیشن چیکو بن بن ۰۰:۵۷
فیلم استیو جابز ۰۰:۴۵
پشت صحنه ۰۱:۳۴
۲ سال پیش
خودم را دوست دارم ۰۰:۲۱
7 دروغ خطرناک ۰۲:۳۳
۲ سال پیش
تیزر تبلیغاتی ۰۰:۱۴
تبلیغات ۰۰:۳۹
۲ سال پیش
آموزش فن بیان و دوبله ۰۰:۰۰
اجاره استودیو ۰۰:۰۰
عاشقانه ۰۱:۰۳
۲ سال پیش
پشت صحنه ۰۰:۲۱
۲ سال پیش
نصیحت های عمه ۰۱:۲۳
اجاره استودیو ۰۰:۱۶
پریسا کبیری ۰۱:۱۷
۲ سال پیش
the revenant ۰۱:۰۲
۲ سال پیش
فیلم ایکس ماشین ها ۰۱:۰۵
پاییز ۰۳:۴۴
۲ سال پیش
اپلیکیشن تمام ۰۰:۵۵
تیم تلر ۰۱:۱۳
۴ سال پیش
چطوری پرواز کنم ۰۱:۳۲
دوبله ۰۰:۳۹
۵ سال پیش
جزیره شاتر ۰۱:۱۱
۵ سال پیش
سرزمین من ۰۰:۱۵
۵ سال پیش