رضا عباسی

رضا عباسی

حل تشریحی ریاضیات کنکور ارشد 99 رشته MBA ۱:۰۶:۵۲
آموزش کامل نرم افزار TECPLOT ۲:۰۴:۴۱
۳۰,۴۷۴ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه سیب پوست کن ۰۰:۲۱
۱,۷۷۰ بازدید ۳ سال پیش
ساخت یک قابلمه با اسپینینگ ۰۱:۳۵
۲۴۵ بازدید ۳ سال پیش
خلاقیت با الکتریسیته 2 ۰۰:۲۱
۳۶۸ بازدید ۳ سال پیش
خلاقیت با الکتریسیته ۰۰:۵۵
۵۲۰ بازدید ۳ سال پیش
بطری کلاین ۰۲:۲۳
۷۸۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس بیست و هشتم-GUI قسمت سوم ۰۴:۲۳
آموزش متلب-درس بیست و هفتم-ادامه ی GUI ۰۵:۳۹
آموزش متلب-درس بیست و ششم-طراحی GUI ۰۱:۰۷
آموزش متلب-درس بیست و سوم-پردازش منحنی ۰۳:۴۰
آموزش متلب-درس بیستم- رسم توابع سه بعدی ۰۲:۰۶
آموزش متلب-درس هجدهم- دستورSubPlot ۰۰:۵۲
۷۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس هفدهم- دستورPolar ۰۰:۳۲
۳۶ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس شانزدهم- دستورGrid ON ۰۰:۲۱
آموزش متلب-درس پانزدهم- دستور plot ۰۳:۱۲
۸۶۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس چهاردهم-شرط SWITCH CASE ۰۳:۳۴
آموزش متلب-درس سیزدهم-حلقه ی WHILE ۰۲:۲۳
۳۳۴ بازدید ۳ سال پیش
آموزش نرم افزار متلب-درس دوازدهم-شرط if ۰۱:۴۳
آموزش متلب-درس یازدهم-حلقه ی FOR ۰۱:۵۶
۱۲۳ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس دهم-Mفایل ها ۰۳:۱۵
۵۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس نهم-توابع ۰۵:۴۷
۶۰ بازدید ۳ سال پیش
آموزش متلب-درس هشتم-کاراکترهای ویژه ۰۰:۵۵
آموزش متلب- درس هفتم-عملگرهای منطقی ۰۰:۳۲
آموزش متلب-درس ششم-عملگرهای رابطه ای ۰۰:۳۲
آموزش متلب درس پنجم عملگرهای ریاضی ۰۰:۴۵
آموزش متلب درس چهارم- ساختمان ها ۰۱:۰۵