تخته سبز

کانال تایید شده تخته سبز

کالیگرافی و سایه زنی حرف ف در فتوشاپ ۳۱:۴۱
ساخت متن نئون در فتوشاپ - تخته سبز ۱۱:۰۴
کالیگرافی و سایه زنی نقطه ها در فتوشاپ ۲۰:۰۶
آموزش ساخت متن رنگارنگ در فتوشاپ ۰۶:۳۱
حرکت و مسیر دادن به خط در افتر افکت ۰۹:۱۵
آموزش افکت vignette effect در فتوشاپ ۰۶:۵۲
۱,۴۳۷ بازدید پارسال