تامین آنلاین

تامین آنلاین

دستگاه خمیرگیر نان ۰۱:۰۰
خط بسته بندی شکلات ۰۱:۰۵
خط تولید شانه تخم مرغ ۰۱:۰۰
خط بسته بندی تخم مرغ ۰۰:۵۰
خط تولید شانه تخم مرغ ۰۱:۲۳
خط بسته بندی تخم مرغ ۰۱:۱۸
خط تولید آبنبات ۰۰:۵۱
خط بسته بندی قوطی (CAN) ۰۱:۰۴