شتی

شتی

اومد در گوشم گفت ۰۰:۲۹
زیباست.. ۰۸:۰۷
۱ ماه پیش
خخخخخخ ۰۰:۱۵
۱ ماه پیش
نخندیدم ۰۲:۲۰
۱ ماه پیش
هنر... ریدم این چی بود ۰۷:۴۴
جرررررر ۰۱:۳۱
۱ ماه پیش
اون میچرخه.. ۰۰:۳۷
۳ ماه پیش
جعررر ریدم ۰۰:۱۷
۳ ماه پیش
خلوته... ۰۰:۰۹
۳ ماه پیش
به به، به به ۰۰:۲۴
۵ ماه پیش
...Pain ۰۰:۰۷
۶ ماه پیش
حق میفرمایند ۰۰:۱۵
۶ ماه پیش
خدا در تمام انیمه ها.. ۰۰:۱۴
عالی بود♥︎ ۰۰:۵۲
۶ ماه پیش
مسومیت ۰۰:۳۷
۷ ماه پیش
یعنی پارم من ۰۰:۰۵
۸ ماه پیش
عید چیست؟.. ۰۷:۳۲
۸ ماه پیش
چیزی دیگه بم نمونده ۰۱:۱۹