شرکت توان کاران الوند Tavan Karan Alvand

شرکت توان کاران الوند Tavan Karan Alvand

نانو کردن سنگ کف بعد از عملیات ساب صنعتی ۰۱:۰۱
عملیات ت تخریب بتن با واترجت فشارقوی ۰۱:۰۰
تخریب بتن با استفاده از واتر جت فشارقوی ۰۱:۵۷
تخریب بتن به کمک ربات واترجت ۰۱:۰۰
۱۰۱ بازدید ۴ سال پیش
واترجت MC2C 150 برای شستشوی تخصصی سطوح مختلف ۰۰:۵۸
اسکرابر زمین شوی خودرویی Elan ۰۱:۰۱
۵۳ بازدید ۴ سال پیش
اسکرابر دستی و زمین شوی قدرتمند RA43B20 ۰۰:۴۴
اسکرابر دستی  RA43B20 ۰۰:۵۸
۵۷ بازدید ۴ سال پیش
نظافت و شستشوی پله برقی ۰۰:۴۷
۳۱۷ بازدید ۴ سال پیش