ماشین سازی توان صنعت

ماشین سازی توان صنعت

دستگاه منو بلوک 12 نازل توان صنعت 09152010748 ۰۱:۱۶
ویدئو دستگاه بطری شوی نیمه اتومات ۰۵:۱۲
ویدئو دستگاه پرکن لیوانی 125 ۰۰:۵۶
۱۳۷ بازدید ۳ سال پیش
یدئو دستگاه پرکن ظروف 40 سی سی پلی اتیلن ۰۱:۰۵
ویدئو دستگاه دربند بطری Pet ۰۱:۰۶
۱۲۰ بازدید ۳ سال پیش
تصاویر ضبط شده از محیط کاری ما ۰۱:۱۴
۶۸ بازدید ۳ سال پیش
خط کامل دوغ ۰۷:۴۳
۱۸۹ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه پرکن منوبلوک ۴ نازله ۰۲:۱۰
۹۶ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه تری بلوک بدون ایر کانوایر ۰۴:۲۳
خط پرکنی و دربندی عسل ۰۱:۲۳
۲۱۷ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه پرکن کشک در ظروف لیوانی ۰۱:۱۴
ویدئو پرکن دونازل دستی پیستونی ۰۰:۵۶
۳۹ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه پرکن مایعات غلیظ (سمنو) ۰۱:۴۱
پرکن خطی 2 نازل ظروف عسل شیشه جار ۰۲:۰۳
۲۰۰ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه منو بلوک شربت (عرقیات) ۰۲:۵۳
۹۹ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه پرکن و دربند تینر فوری ۰۲:۴۸
ویدئو پرکن روغن خوراکی بطری های پت ۰۲:۲۶
ویدئو دستگاه پرکن شیشه دارویی ۰۱:۱۵
۱۱۳ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه شیرینگ 2 لاین ۰۰:۳۶
۷۳ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه شیرینگ پک شل آب معدنی و دوغ ۰۲:۰۵
ویدئو دستگاه تری بلوک آب لیمو ۰۳:۲۴
۴۰ بازدید ۳ سال پیش
نحوه ساخت چرخ دنده ها ۰۴:۵۹
۱,۹۶۶ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه پرکن جوهرنمک و مایعات اسیدی ۰۲:۱۰
ویدئو دستگاه پرکن تک سیلندر رومیزی ۰۲:۰۱
ویدئو دستگاه پرکن دبه 15 لیتری سرکه ۰۲:۱۵
ویدئو دستگاه تری بلوک شیشه درب تشتکی ۰۳:۲۰
ویدئو دستگاه پرکن مایع ظرفشویی پیستونی ۰۳:۴۳
ویدئو دستگاه پرکن ماست دبه ای ۰۲:۳۱
۱۲۶ بازدید ۳ سال پیش
ویدئو دستگاه پرکن ماست دهانه 155 ۰۳:۱۰
۱۰۷ بازدید ۳ سال پیش