طوری نیست !
طوری نیست !

طوری نیست !

راسپوتین _ Rasputin ۰۴:۱۴
ASMR بسیار آرامش بخش ۱:۳۳:۴۳
َASMR با حبابی ۵۴:۴۴
۲ سال پیش
موسیقی متن Inception ۱:۰۱:۴۰
برکینگ بد _ Breaking Bad ۰۰:۴۴
آهنگ Foreign east love ۰۵:۴۳
میکس اکتیو _ Tolek Banan ۲۰:۲۷
آموزش VoxEdit قسمت هشتم ۰۸:۳۵
آموزش VoxEdit قسمت نهم ۰۸:۱۵
آموزش VoxEdit قسمت هفتم ۰۳:۱۵
آموزش VoxEdit قسمت ششم ۰۵:۱۵
آموزش VoxEdit قسمت پنجم ۰۴:۲۷
آموزش VoxEdit قسمت چهارم ۰۴:۰۸
آموزش VoxEdit قسمت سوم ۰۳:۵۸
آموزش VoxEdit قسمت دوم ۰۳:۵۸
آموزش VoxEdit قسمت اول ۰۳:۳۸
راسپوتین از گروه Boney M ۰۴:۱۸
راسپوتین _ Rasputin ۰۴:۵۴
ASMR آرامش در حضور دیگران ۱:۲۵:۵۷
ASMR خیلی قوی ۳۰:۱۱
۲ سال پیش
ASMR بی کلام _ صدای 3 بعدی ۳:۲۱:۱۴
ASMR صابونی ۳:۰۱:۲۰
۲ سال پیش