در حال بارگذاری ویدیو ...

صداوسیما، نسل جدید اصولگرایان، سنت شکنی و باقی قضایا

۶۷۱ بازدید
News
News

برنامه های تقلیدی صداوسیما از روی نسخه های شبکه های خارجی روزبه روز بیشتر می شود.

به گزارش «انتخاب»، این اتفاق رد حالی رخ داده که در سال های اخیر، مدیران متعلق به نسل جدید اصولگرایان کنترل بسیاری از سمت های کلیدی صداوسیما را در دست گرفته اند؛ همان جریانی که به طور مداوم شبکه های خارجی و عوامل آنها را به ابتذال و فساد متهم می کند و همه برنامه های آنها را نیز در جهت ترویج فساد می داند.
با این وجود، چرا چنین جریانی خود به برنامه های تقلیدی این چنینی روی آورده؟ چه هدفی پشت ماجراست؟

نظرات
نماد کانال
تا کنون نظری ثبت نشده است.
پاسخ به
نماد کانال