Skip to main content
زولا
۶۶۳ بازدید

  • Kurt

صداوسیما، نسل جدید اصولگرایان، سنت شکنی و باقی قضایا

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

برنامه های تقلیدی صداوسیما از روی نسخه های شبکه های خارجی روزبه روز بیشتر می شود.

به گزارش «انتخاب»، این اتفاق رد حالی رخ داده که در سال های اخیر، مدیران متعلق به نسل جدید اصولگرایان کنترل بسیاری از سمت های کلیدی صداوسیما را در دست گرفته اند؛ همان جریانی که به طور مداوم شبکه های خارجی و عوامل آنها را به ابتذال و فساد متهم می کند و همه برنامه های آنها را نیز در جهت ترویج فساد می داند.
با این وجود، چرا چنین جریانی خود به برنامه های تقلیدی این چنینی روی آورده؟ چه هدفی پشت ماجراست؟