در حال بارگذاری ویدیو ...

جوشکاری|جوشکاری قوس الکتریکی|جوشکاری رباتیک

محمد کوچکی
محمد کوچکی

جوشکاری
ربات های جوشکاری
پروژه جوشکاری اگزوز خودرو با استفاده از ربات های فانوک
مچری شرکت ربات کار

02634707178
https://robotkar.ir
https://www.instagram.com/robotkar.ir
Telegram : https://t.me/robotkar
ربات کار
شرکت ربات کار از پیشگامان عرصه رباتیک صنعتی کشور جهت ادامه و اجرای پروژه ها بر آن است تا از بهترین نیروهای جوان جهت تکمیل نیروی متخصص خود بهره بگیرد. آماده سازی زمینه استفاده از علم مکانیک، الکترونیک، رباتیک در صنعت توسط شرکت ربات کار

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جوشکاری|جوشکاری قوس الکتریکی|جوشکاری رباتیک

۱ لایک
۰ نظر

جوشکاری
ربات های جوشکاری
پروژه جوشکاری اگزوز خودرو با استفاده از ربات های فانوک
مچری شرکت ربات کار

02634707178
https://robotkar.ir
https://www.instagram.com/robotkar.ir
Telegram : https://t.me/robotkar
ربات کار
شرکت ربات کار از پیشگامان عرصه رباتیک صنعتی کشور جهت ادامه و اجرای پروژه ها بر آن است تا از بهترین نیروهای جوان جهت تکمیل نیروی متخصص خود بهره بگیرد. آماده سازی زمینه استفاده از علم مکانیک، الکترونیک، رباتیک در صنعت توسط شرکت ربات کار