در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه سازی سلول رباتیک|محاسبات نرم افزاری سلول رباتیک

محمد کوچکی
محمد کوچکی

شبیه سازی سلول رباتیک
طراحی، شبیه سازی، زمان سنجی و محاسبات نرم افزاری ربات کوکا جهت راه اندازی سلول رباتیک جوشکاری قطعات و ماشین آلات کشاورزی.
ساخت فیکسچر محور هفتم جهت جوشکاری CO2 یا جوش قوس الکتریک پشت و روی قطعه توسط دستگاه جوش ایرانی و ربات صنعتی شش درجه آزادی، توسط تیم رباتیک ربات کار
ربات های صنعتی در ایران
https://www.robotkar.ir/fa/technology-news/1657-iranian-industry-robot

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه سازی سلول رباتیک|محاسبات نرم افزاری سلول رباتیک

۱ لایک
۰ نظر

شبیه سازی سلول رباتیک
طراحی، شبیه سازی، زمان سنجی و محاسبات نرم افزاری ربات کوکا جهت راه اندازی سلول رباتیک جوشکاری قطعات و ماشین آلات کشاورزی.
ساخت فیکسچر محور هفتم جهت جوشکاری CO2 یا جوش قوس الکتریک پشت و روی قطعه توسط دستگاه جوش ایرانی و ربات صنعتی شش درجه آزادی، توسط تیم رباتیک ربات کار
ربات های صنعتی در ایران
https://www.robotkar.ir/fa/technology-news/1657-iranian-industry-robot

علم و فن آوری