در حال بارگذاری ویدیو ...

نکات ایمنی در هنگام زلزله

tpn-co
tpn-co

نکات ایمنی یکی از مهم ترین موارد در هنگام رخ داد زلزله میباشد.
__________________________________
مطالعه نکات ایمنی:
https://tpn-co.com/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نکات ایمنی در هنگام زلزله

۰ لایک
۰ نظر

نکات ایمنی یکی از مهم ترین موارد در هنگام رخ داد زلزله میباشد.
__________________________________
مطالعه نکات ایمنی:
https://tpn-co.com/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/

حوادث