Skip to main content
بلک میرور
۱۰۸ بازدید

فشارهای روانی در زندگی را کنترل کنیم

nikzee
nikzee
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فشار روانی (استرس) بخش جدا نشدنی زندگی ما است. که اگر به درستی مدیریت نشود منجر به بیماری، ضعف در عملکرد، ضعف در یادگیری و مختل شدن زندگی عادی می‌شود. در این دوره آموزشی عوامل ایجاد کننده استرس شناسایی شده و تکنیک‌های کاهش استرس و راه‌کارهایی برای پیشگیری از استرس ارائه می‌شود.
www.nikzee.com