nikzee

nikzee

نمونه درس دوره آموزشی " عکاسی خبری " ۰۳:۴۴
نمونه درس دوره آموزش "تربیت جنسی کودک" ۰۳:۳۸
نمونه درس دوره آموزشی هنر عاشق ماندن ۰۵:۰۱
شخصیت شناسی برپایه اینیاگرام ۰۱:۰۰
آموزش انتخاب نوع زایمان ۰۱:۰۰
۱۳۱ بازدید پارسال
آموزش ارتباط موثر با فرزندان ۰۱:۰۰
۱۴۲ بازدید پارسال
آموزش اکسل کاربردی ۲۰۱۶ ۰۰:۵۵
۶۳ بازدید پارسال
آموزش نرم افزار اکسل پیشرفته ۲۰۱۶ ۰۱:۰۵
آموزش نرم افزار اکسل مقدماتی ۲۰۱۶ ۰۱:۰۶
دوره های فرزند پروری ۰۰:۵۶
۱۲۸ بازدید پارسال
فشارهای روانی در زندگی را کنترل کنیم ۰۱:۱۸
آموزش جست و جو در گوگل ۰۰:۵۲
۲۱۸ بازدید پارسال
آموزش هنر عاشق ماندن ۰۱:۰۰
۴۸۲ بازدید پارسال
آموزش زبان برنامه نویسی Html-Css ۰۱:۲۵
چگونه نه بگوییم ۰۱:۰۰
۱۰۶ بازدید پارسال
آموزش کارآفرینی در فضای مجازی ۰۰:۵۷
آموزش کارآفرینی مخصوص بانوان ۰۱:۰۰
پرورش خلاقیت در کودک ۰۱:۰۵
۱۰۴ بازدید پارسال
با کودک لجبازم چه رفتاری کنم؟ ۰۱:۰۸
۱۱۱ بازدید پارسال
مردانه فکر کن زنانه تصمیم بگیر ۰۱:۰۱
۱,۵۳۳ بازدید پارسال
آموزش مدیریت عملکرد ۰۱:۰۰
۹۱ بازدید پارسال
آموزش مدیریت تشریفات ۰۰:۵۷
۶۶ بازدید پارسال
آموزش مراقبت های دوران یائسگی ۰۱:۰۱
آنچه پیش از ازدواج باید بدانیم ۰۱:۰۰
آموزش نرم افزار ۲۰۱۶ Outlook ۰۱:۰۰
۹۲ بازدید پارسال
آموزش شناخت اختلالات شخصیت ۰۱:۰۰
۸۸ بازدید پارسال
آموزش زبان برنامه نویسی Python ۰۰:۵۸
۸۲ بازدید پارسال
رفتار کودکتان را مدیریت کنید ۰۱:۰۹
۱۴۸ بازدید پارسال
آموزش مراقبت از نوزاد ۰۱:۰۰
۱۰۴ بازدید پارسال
آموزش مشکلات یادگیری ریاضی ۰۱:۰۹
۱۷۸ بازدید پارسال
آموزش نرم افزار MotionX ۰۱:۰۱
۶۹ بازدید پارسال
آموزش اصول و فنون مذاکره ۰۰:۵۳
۶۶ بازدید پارسال
آموزش نرم افزار ۲۰۱۶ Outlook ۰۱:۰۰
۱۲۳ بازدید پارسال
عکاسی خبری ۰۱:۰۰
۷۶ بازدید پارسال
آموزش نرم افزار گرافیکی فتوشاپ ۲۰۱۷ ۰۰:۵۹
عکاسی صحنه آرایی شده (stage photography) ۰۱:۰۰
آموزش تغذیه در دوران سالمندی ۰۰:۵۸
۱۱۹ بازدید پارسال