در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش اکسل کاربردی ۲۰۱۶

۶۰ بازدید
nikzee
nikzee

باید عملیاتی همچون فرمول‌نویسی، استفاده از توابع پر کاربرد، مدیریت و تنظیمات نمودار در اکسل را به کارببریم، تا بتوانیم به عنوان یک اپراتور اکسل اطلاعات و داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنیم. دوره‌ی اکسل کاربردی برای کسب و بهبود این مهارت‌ها توصیه می‌شود.
www.nikzee.com

نظرات