Skip to main content
زولا
۱۰۸ بازدید

آموزش نرم افزار ۲۰۱۶ Outlook

nikzee
nikzee
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

Outlook نرم افزار دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی است که قابلیت های دیگری همچون تقویم و دفترچه یادداشت و دفترچه تلفن را داراست که همانند یک منشی شخصی برای شما عمل می کند. اگر می خواهید مکاتبات اداری سازماندهی شده ای داشته باشید و در زمان خود صرفه جویی کنیدبا این دوره آموزشی همراه باشید.به سایت نیکزی سر بزنید. www.nikzee.com