در حال بارگذاری ویدیو ...

خواستگاری جمعی

انوش راوید
انوش راوید

جوانهای قبایل بیابانگرد و روستاهای دور افتاده کشور اسلامی نیجر، هر سال در یک فستیوال سنتی خواستگاری، خود را چنین بزک می کنند، تا دخترها آنها را بپسندند. معیار زیبای و قدرت مردها برای پسند دخترها، چشمهای درشت دندانهای سفید و بینی استخوانی و چند ساعت مقاومت در این مراسم است. در چند سال گذشته دولت نیجر از این راسم بعنوان جلب گردشگر استفاده میکند.
در قرون میانه کشورهای نیجر و مالی قدرتمندترین و ثروتمندترین سرزمین اسلامی جهان بود، و جمع زیادی دانشمند اسلامی در این سرزمینها وجود داشتند. این مراسم یکی از باهوشترین اقدامها برای تولید نسل در قرون میانه بود، که ترکیب ژنی همه نقاط باعث کیفیت نسل میشد. این نمونه برای تولید ترکیب ژنی در تاریخ است، و غیر از ادغام خانواده و قبایل در یکدیگر و همگون شدنهاست. #خواستگاری_جمعی.
مشروح در ارگ ایران http://arq.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خواستگاری جمعی

۰ لایک
۰ نظر

جوانهای قبایل بیابانگرد و روستاهای دور افتاده کشور اسلامی نیجر، هر سال در یک فستیوال سنتی خواستگاری، خود را چنین بزک می کنند، تا دخترها آنها را بپسندند. معیار زیبای و قدرت مردها برای پسند دخترها، چشمهای درشت دندانهای سفید و بینی استخوانی و چند ساعت مقاومت در این مراسم است. در چند سال گذشته دولت نیجر از این راسم بعنوان جلب گردشگر استفاده میکند.
در قرون میانه کشورهای نیجر و مالی قدرتمندترین و ثروتمندترین سرزمین اسلامی جهان بود، و جمع زیادی دانشمند اسلامی در این سرزمینها وجود داشتند. این مراسم یکی از باهوشترین اقدامها برای تولید نسل در قرون میانه بود، که ترکیب ژنی همه نقاط باعث کیفیت نسل میشد. این نمونه برای تولید ترکیب ژنی در تاریخ است، و غیر از ادغام خانواده و قبایل در یکدیگر و همگون شدنهاست. #خواستگاری_جمعی.
مشروح در ارگ ایران http://arq.ir