در حال بارگذاری ویدیو ...

پیوند زدن درختان

انوش راوید
انوش راوید

پیوند زدن درختان با دریل و مته، ضمن در نظر گرفتن اصول پیوند زدن، این روش بسیار ساده و آسان و گیراست. مشروح در راویدسرا لینک: http://www.raavid.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پیوند زدن درختان

۱ لایک
۰ نظر

پیوند زدن درختان با دریل و مته، ضمن در نظر گرفتن اصول پیوند زدن، این روش بسیار ساده و آسان و گیراست. مشروح در راویدسرا لینک: http://www.raavid.ir

آموزش