Skip to main content
تک بلیط
۵۲ بازدید

بهترین سرمایه گذاری

دکتر کامران رخشانی
دکتر کامران رخشانی
منتشر شده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۸

اگر بیکار هستید، حقوقتان کم است و یا ورشکست کرده اید ، مشکل اصلی شما این است که بر روی بهترین مورد سرمایه گذاری نکرده اید.