Skip to main content
۶۵ بازدید

رفتار مناسب کودک بیرون از منزل

مرکز مشاوره اکسیر
کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

در این ویدیو نفیسه مطلق روانشناس کودک مطالبی در مورد روشهایی را برای رفتار مناسب کودک خارج از محیط منزل مطرح میکنند.مرکز مشاوره اکسیر https://psychoexir.com