Skip to main content
بلک میرور
۴۶۸ بازدید

مار بلندپرواز دیده اید؟

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶

▪️ببینید که این مار در مالزی با چه مهارتی برای شکار پرندگان روی سیم دکل فشار قوی می خزد