در حال بارگذاری ویدیو ...

روانشناسی کودک و والدین (صفحات الکترونیکی)

مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین
مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین

روانشناسی کودک و والدین (صفحات الکترونیکی)
این ویدیو از مجموعه آموزش های روانشناسی ویژه کودک و والدین می باشد که توسط مجموعه مهرآیین تهیه شده است.
در این ویدیو در مورد صفحات الکترونیکی توضیحاتی به صورت خلاصه ارائه شده است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال