Skip to main content
تک بلیط
۸۷ بازدید

مهم ترین دلایل بروز خشونت در نوجوانان را بشناسید

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در تربیت فرزند به وجود می آید خشونت در نوجوانان است. به دلیل ترشح هورمون های مختلف در این سن، نوجوانان رفتارهایی را از خود بروز می دهند که در نهایت می تواند به ضرر آن ها تمام می شود. کافی است نگاهی به اخبار بیاندازیم یا به صفحه ی حوادث روزنامه ها نگاه کنیم...

ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

https://goo.gl/eoFnwq