در حال بارگذاری ویدیو ...

محدود بودن مناطق کاشت زعفران صادراتی

wimexgroup
wimexgroup

بهترین کیفیت زعفران صادراتی از قسمت کوچکی از یک گیاه کوتاه رشد کرده در زمین حاصل می شود. برای تولید بهترین زعفران باید نژاد مخصوصی از این گیاه کاشته شود.

https://wimexgroup.com/fa/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

محدود بودن مناطق کاشت زعفران صادراتی

0 لایک
0 کامنت

بهترین کیفیت زعفران صادراتی از قسمت کوچکی از یک گیاه کوتاه رشد کرده در زمین حاصل می شود. برای تولید بهترین زعفران باید نژاد مخصوصی از این گیاه کاشته شود.

https://wimexgroup.com/fa/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/