در حال بارگذاری ویدیو ...

مرهم بر درد سرطان

"مکسا" موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان
"مکسا" موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان

خدمات مکسا عبارتند از:
*مراقبت پزشکی و پرستاری در منزل
*مراقبت روان‏شناختی و معنوی
*خدمات پزشکی و پرستاری در بخش بستری
*بازتوانی فیزیکی و توان‏بخشی
*مشاوره پزشکی تلفنی
*مشاوره تغذیه و پیشگیری
*تأمین تجهیزات پزشکی
*خدمات مددکاری اجتماعی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مرهم بر درد سرطان

۰ لایک
۰ نظر

خدمات مکسا عبارتند از:
*مراقبت پزشکی و پرستاری در منزل
*مراقبت روان‏شناختی و معنوی
*خدمات پزشکی و پرستاری در بخش بستری
*بازتوانی فیزیکی و توان‏بخشی
*مشاوره پزشکی تلفنی
*مشاوره تغذیه و پیشگیری
*تأمین تجهیزات پزشکی
*خدمات مددکاری اجتماعی