هومن پورنصراله

هومن پورنصراله

شیر عامل پوکی استخوان ۰۳:۲۴
درمان مشکلات جنسی با... ۰۴:۳۷
اعتیاد غذایی ۰۲:۴۴
درمان بیماری قلبی ۰۱:۵۸
چرا چاق میشیم ۰۲:۲۶
کلسترول - کازئین ۰۱:۴۵
غذایی که میخوریم ۰۱:۴۵
هزینه دارو ۰۰:۴۵
آترو اسکلوروزیس ۰۱:۰۰
قلبی  عروقی ۰۰:۵۳
سلامتی یک انتخاب ۰۲:۲۱
ترک سیگار ۰۲:۳۶
۲ سال پیش
ریه ۰۰:۵۶
۲ سال پیش