در حال بارگذاری ویدیو ...

شیرین عقل قشنگم خرکی توهم زدی که اینطور به فنا رفتی

دکتر علیرضا نجفی تبریزی
دکتر علیرضا نجفی تبریزی

شیرین عقل قشنگم خرکی توهم زدی که اینطور به فنا رفتی
تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
وب سایت www.anajafi2011.ir
اینستاگرام anajafi2011

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شیرین عقل قشنگم خرکی توهم زدی که اینطور به فنا رفتی

۰ لایک
۰ نظر

شیرین عقل قشنگم خرکی توهم زدی که اینطور به فنا رفتی
تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا نجفی تبریزی
وب سایت www.anajafi2011.ir
اینستاگرام anajafi2011

حوادث