دکتر علیرضا نجفی تبریزی

دکتر علیرضا نجفی تبریزی

اول خرداد ۱۴۰۳ نیاوران ۰۰:۳۲
کات کردن آدم های سمی ۰۱:۰۰
کو کو ۰۳:۰۰
۳ ساعت پیش
جنگ ایران و اسراییل ۰۶:۲۶
قدرت و انتقام ۰۱:۰۰
پاتو بندازه بچه قلدر ۰۱:۰۰
آرامش روان در ۷ پله ۰۸:۰۸
به یاد مادر و پدر ۰۰:۴۰