Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۵,۶۴۰ بازدید

  • لحظات دیدنی از زندگی جانداران= یک

پیدا شدن موجودی عجیب در سواحل فیلیپین!!

برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
برنامه نویسی و ریاضی (محمد فتاحی)
منتشر شده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵

موجودی عجیب با بدنی پوشیده از موهای سفیدرنگ در سواحل فیلیپین کشف شد!!! متخصصان از بدن این موجود عجیب نمونه برداری کردند ...
http://www.mathprograming.com/