Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۷,۲۰۹ بازدید

  • ™متینا  … Weapons Free
  • MAB
  • romina2
  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)
  • sepehrlionAM

غذا دادن به صدها طوطی

علیرضا شریف زاده  اسکوئی
علیرضا شریف زاده اسکوئی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵

یک مرد هندی به صدها طوطی آزاد غذا میدهد ...