در حال بارگذاری ویدیو ...

مسیر رشد و آگاهی،قسمت هفتم

کارگاه آفرینش
کارگاه آفرینش

اندکی از آنچه که در کارگاهها ارائه خواهیم کرد:
جواب حقیقی تمام سوالات معنوی ومرتبط با رشد وتعالی
چگونگی خلق جهان وهدف از خلقت وفلسفه حیات در زمین
درک هستی ونیستی، مرگ وزندگی...
کودکی تا بزرگسالی و مرگ
پاکسازی چاکراهها ومجاری انرژی
درمان روح وجسم
مدیتیشن، هیبنوتیزم
روانشناسی واژه ها...
کشف دلیل افسردگی ودرمان کامل افسردگی
کشف رسالت وجودی وچیستی مأموریت هر فرد روی زمین
ترجمه پیامهای ارسالی خدا برای انسانها
زمان درست آرزو ودرخواست
راه اصولی رسیدن به اهداف وخواسته ها
تناسخ، انسانهای مارمولکی، فرازمینیها
طرحها واستراتژیهای الهی برای بشریت
سفربه کل جهان ولبه کیهان وبیرون ازکیهان ودرعدم خالص
درک قدرت ها وتواناییهای بی انتهای فردی وخدا آفرین
#########
کارگاه‌ها به صورت موقتی میباشد و دائمی نیست

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مسیر رشد و آگاهی،قسمت هفتم

۰ لایک
۰ نظر

اندکی از آنچه که در کارگاهها ارائه خواهیم کرد:
جواب حقیقی تمام سوالات معنوی ومرتبط با رشد وتعالی
چگونگی خلق جهان وهدف از خلقت وفلسفه حیات در زمین
درک هستی ونیستی، مرگ وزندگی...
کودکی تا بزرگسالی و مرگ
پاکسازی چاکراهها ومجاری انرژی
درمان روح وجسم
مدیتیشن، هیبنوتیزم
روانشناسی واژه ها...
کشف دلیل افسردگی ودرمان کامل افسردگی
کشف رسالت وجودی وچیستی مأموریت هر فرد روی زمین
ترجمه پیامهای ارسالی خدا برای انسانها
زمان درست آرزو ودرخواست
راه اصولی رسیدن به اهداف وخواسته ها
تناسخ، انسانهای مارمولکی، فرازمینیها
طرحها واستراتژیهای الهی برای بشریت
سفربه کل جهان ولبه کیهان وبیرون ازکیهان ودرعدم خالص
درک قدرت ها وتواناییهای بی انتهای فردی وخدا آفرین
#########
کارگاه‌ها به صورت موقتی میباشد و دائمی نیست

آموزش