در حال بارگذاری ویدیو ...

آماده سازی پی حسینیه جهت شناژ

۰ نظر گزارش تخلف
فیلم های حقیقی
فیلم های حقیقی

بهار 1390
پس از تسطیح با استفاده از غلتک پی های بنا کوبیده و آماده اجرای فونداسیون گردید

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آماده سازی پی حسینیه جهت شناژ

۰ لایک
۰ نظر

بهار 1390
پس از تسطیح با استفاده از غلتک پی های بنا کوبیده و آماده اجرای فونداسیون گردید