Skip to main content
۲,۲۲۰ بازدید

  • تابش  -بخاطر کار کشاورزی کم میام
  • Ati

انتقاد یک دانشجو از پراید و آقازاده‌ها در حضور رهبری

ستاره
کانال تایید شده ستاره
منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸