Skip to main content
۷۲۸ بازدید

در حصار!!!

نصرتی وی
نصرتی وی
منتشر شده در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۵

تنها مستند در مورد دو شهرک محاصره شده فوعه و کفریا در سوریه